Τετάρτη, 31 Οκτωβρίου 2012

Έμεῖς προσπαθοῦμε:Νὰ φτιάξουμε ἕναν οὐρανὸ μὲ λίγες λέξεις.

Ἀπόκριση
στὸν ποιητὴ 
Θανάση Παπαθανασόπουλο

Ὁ ἥλιος μοιράζεται σὲ κομμάτια
μέσα στοὺς ποιητές. Εἶναι τὸ ἀντίδωρο
ποὺ ὁ Θεὸς διανέμει στοὺς ἐντολεῖς του.

Συμμετέχουμε στὴν ὑπόθεση τοῦ φωτός.

Ἐνῶ φτιάχνουν ἐκεῖνοι, πουλοῦν, διακινοῦν
ὅπου γῆς κι ὅπου ἄνθρωποι ὅπλα
κι ἀποθηκεύουν αἷμα σκοτώνοντας ὄνειρα
ἐμεῖς προσπαθοῦμε:

Νὰ φτιάξουμε
ἕναν οὐρανὸ μὲ λίγες λέξεις.

Νικηφόρος Βρεττάκος


Δεν υπάρχουν σχόλια :