Σάββατο, 3 Νοεμβρίου 2012

Το δημοψήφισμα δεν έγινε με τίμιους όρους.

3-11-1935
 Δημοψήφισμα στην Ελλάδα 
για την επαναφορά της Μοναρχίας. 
Το 97,8% ψηφίζει υπέρ και ο Γεώργιος Β' 
επανέρχεται στο θρόνο. 
Τα φαινόμενα που παρατηρούνται ωστόσο 
μαρτυρούν ότι το δημοψήφισμα δεν έγινε
 με τίμιους όρους, 
καθώς σε πολλά εκλογικά τμήματα 
τα ψηφοδέλτια υπέρ της βασιλείας ξεπέρασαν 
αριθμητικά το σύνολο 
των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων.

Δεν υπάρχουν σχόλια :