Πέμπτη, 1 Νοεμβρίου 2012

Η εκτύπωσή τους κοστίζει 15.000.000 ευρώ.

Ηλεκτρονική, η αποστολή 
εκκαθαριστικών το 2013.


Σε συνεργασία με το υπουργείο Διοικητικής
 Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
 είναι η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών
Συστημάτων για την έκδοση των απαιτούμενων 
υπουργικών αποφάσεων, προκειμένου 
να αποσταλούν ηλεκτρονικά στους χρήστες
 του Taxisnet 
τα εκκαθαριστικά σημειώματα του 2013. 
Μέχρι τότε το υπουργείο Οικονομικών 
υποχρεούται να εκτυπώνει και να αποστέλλει 
τα εκκαθαριστικά ταχυδρομικά και «θα προβεί 
σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την με κάθε
 πρόσφορο τρόπο για το δημόσιο συμφέρον 
εκπλήρωση της παραπάνω υποχρέωσης».
Τα παραπάνω αναφέρονται σε έγγραφο
 του υπουργού Οικονομικών Ιωάννη Στουρνάρα 
το οποίο διαβιβάστηκε στη Βουλή σε απάντηση 
ερώτησης που είχε απευθύνει στο υπουργείο
 ο ανεξάρτητος βουλευτής Νίκος Νικολόπουλος
 ζητώντας να ληφθεί πολιτική και διοικητική μέριμνα 
για την ηλεκτρονική αποστολή 
των εκκαθαριστικών σημειωμάτων 
διότι η αποστολή τους
 με τον παραδοσιακό τρόπο 
κοστίζει 15.000.000 ευρώ
 (προμήθεια χαρτιού, φακέλων κλπ).

Δεν υπάρχουν σχόλια :