Παρασκευή, 4 Μαΐου 2012

Θεοί ή εξωγήινοι;

Με την αποκλειστική συνεργασία του ίδιου 
του Von Daniken, η παραγωγή του History Channel, "ANCIENT ALIENS", ξεκινάει νέες αποστολές 
για να την αναζήτηση και την αξιολόγηση των στοιχείων αυτών. Επικεντρώνεται στις ανακαλύψεις 
των τελευταίων 30 ετών, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται ασυνήθη ευρήματα DNA για την εξέλιξη του ανθρώπου 
και πρόσφατα αποκωδικοποιημένα εκθέματα... 

Από την Αίγυπτο στην Συρία και από εκεί 
στη Νότια Αμερική. Πρόκειται για μια 
ισορροπημένη έρευνα μιας θεωρίας που ορισμένοι
 πιστεύουν ότι δεν μπορεί να είναι αλήθεια, αλλά 
πολλοί άλλοι συμφωνούν πως δεν μπορεί να αγνοηθεί.
If ancient aliens visited Earth, who were they, 
and where did they come from? Possible historic 
evidence and beliefs are examined around the world.
 The Dogon people possess knowledge of a galaxy
 they claim was given to them 
by a star god named Amma. 
The Hopi and Zuni people celebrate Kachinas, 
gods from the sky, whose headdresses and costumes 
appear to resemble modern helmets 
and protective clothing. Halfway around the world,
 Chinese legends tell of the Han leader, Huangdi, 
arriving on Earth on a flying, yellow dragon. 
Was this dragon more likely a spacecraft? 
Ancient astronaut theorists believe 
that these are far from chance encounters 
and that extraterrestrials not only interacted with us,
 but changed the course of human history.

Δείτε το Βίντεο:

Δεν υπάρχουν σχόλια :