Σάββατο, 17 Νοεμβρίου 2018

Τον Δεκέμβριο ξεκινά η κατάργηση του χαρτιού στους δημόσιους φορείς.

Αλλάζουν τα πάντα σε ότι αφορά 
στις επαφές μεταξύ 23.000 φορέων.
Δεν υπάρχουν σχόλια :