Σάββατο, 4 Απριλίου 2020

"Τα πάντα ρεί και ουδέν μένει"

Κανείς άνθρωπος δεν μπορεί να μπει 
στο ίδιο ποτάμι δυο φορές. 
Έτσι είχε φιλοσοφήσει κάποτε ο Ηράκλειτος!

Φυσικά και ο χρόνος όπως τον αντιλαμβανόμαστε
 είναι πάντοτε σχετικός. 
Οι πολιτικοί κρατούμενοι διάβασα κάπου ότι έλεγαν 
όσο διάστημα ήταν φυλακισμένοι το εξής:
"Φάε το φαΐ σου, αγάπα το κελί σου και διάβαζε πολύ".

Δεν υπάρχουν σχόλια :