Τρίτη, 12 Μαρτίου 2019

Το σλαβόφωνο κόμμα «Ουράνιο Τόξο» ζητά από το πανεπιστήμιο Μακεδονίας να διδάσκονται τα «μακεδονικά»

Το «Ουράνιο Τόξο» ζητά από το πανεπιστήμιο
 Μακεδονίας να διδάσκονται τα «μακεδονικά»

Δεν υπάρχουν σχόλια :