Κυριακή, 13 Νοεμβρίου 2016

Ο μαραθωνοδρόμος του «νενικήκαμεν», μετά την νίκη στον Μαραθώνα!

Ο Ηρόδοτος, που γεννήθηκε το 485 π.Χ., δηλαδή 5 χρόνια
\ μετά τη μάχη του Μαραθώνα, παίρνει τις πληροφορίες
 για τα Περσικά από ιερείς μαντείων και ιδιαίτερα των Δελφών, 
από οδηγούς, διερμηνείς, από Ελληνες εγκατεστημένους σε διάφορα μέρη
 με τους οποίους είχε γνωριστεί. Είναι άξιο προσοχής ότι, ενώ περιγράφει
 με λεπτομέρεια και αντικειμενικότητα τα όσα διαδραματίστηκαν
 στη μάχη του Μαραθώνα, δεν αναφέρει το περιστατικό του αγγελιοφόρου της νίκης, 
ενώ σε μεταγενέστερους συγγραφείς είναι διάχυτη η πληροφορία ότι 
υπήρξε πράγματι το γεγονός.
Ποιο ήταν το όνομά του;
Φαίνεται ότι διαχρονικά οι μελετητές της ιστορίας του Ηρόδοτου θεώρησαν
ως παράλειψη το περιστατικό του αγγελιοφόρου και θέλησαν να διαιωνίσουν
 ιστορικά το όνομα και το γεγονός του αγγέλου. 
Χαρακτηριστικά, 150 χρόνια μετά τη μάχη του Μαραθώνα, ο ιστορικός Ηρακλείδης 
από τον Πόντο ιστορεί ότι ο δρομοκήρυκας που έτρεξε από τον Μαραθώνα
 προς την Αθήνα ήταν ο Θέρσιππος, καταγόμενος από τον αρχαίο δήμο των Ερωέων, 
αν και ο ίδιος είναι επιφυλακτικός, γιατί οι σύγχρονοι ή οι προγενέστεροί του θέλουν 
όχι το Θέρσιππο, αλλά τον Ευκλή, ο οποίος τρέχοντας «συν τοις όπλοις θερμόν 
από της μάχης και ταις θύραις εμπεσόντα των πρώτων τοσούτον μόνον ειπείν χαίρετε
 και χαίρομεν, ειτ' ευθύς εκπνεύσαι».
Ο ίδιος προβληματισμός ανακύπτει και κατά τον 2ο μ.Χ. αιώνα 
(700 χρόνια μετά τη μάχη), όπου ο Λουκιανός αναφέρει το περιστατικό 
συγκεκριμένα με ήρωα τον Φιλιππίδη.
 Την ιστορική πληροφορία του Ηρόδοτου ως προς τον αγγελιοφόρο, προς τη Σπάρτη,
 την αντιγράφει και ο περιηγητής Παυσανίας, αλλά ονομάζει τον ημεροδρόμο Φιλιππίδη, 
όπως και ο Λουκιανός και όχι Φειδιππίδη, όπως τον αποκαλεί ο Ηρόδοτος.
Δικό μας σχόλιο:
Ο Φιλιππίδης είναι ο ημεροδρόμος που πήγε στην Σπάρτη,
 από την Αθήνα για να μηνύσει στους Σπαρτιάτες ότι 
πρέπει να συνδράμουν τους Αθηναίους 
σε μια ιερή συμμαχία ενάντια στον εισβολέα
 γιατί κινδύνευε όχι μόνο η Αθήνα αλλά όλη η Ελλάδα
 και γυρίζοντας πάλι πίσω εκεί στα βουνά της Αρκαδίας 
τον συνάντησε ο θεός Πάνας και αφού του παραπονέθηκε 
ότι δεν υπάρχει ούτε βωμός γι αυτόν στην Αθήνα
 του υποσχέθηκε βοήθεια όπως κι έκανε 
όπως λέει η παράδοση. 
Ύστερα από αυτό οι Αθηναίοι τον τίμησαν 
αλλά σκεπτόμενοι ότι πολύ πιθανόν να μην τιμούν
 και κάποια άλλη θεά ή θεό έστησαν και τον περίφημο 
ΤΩ ΑΓΝΩΣΤΩ ΘΕΩ. 

Δεν υπάρχουν σχόλια :