Παρασκευή, 18 Νοεμβρίου 2016

Σταθάκης καρφώνει Σκουρλέτη για την «Ελληνικός Χρυσός»

Το υπουργείο ενέκρινε τις τροποποιήσεις
της βασικής μελέτης για το έργο στις Σκουριές 
στις 6 Μαϊου 2016, δηλαδή επί υπουργίας Σκουρλέτη,
απαντά ο Σταθάκης.
Η απόφαση της 11ης Νοεμβρίου 2016 για την κατασκευή της μονάδας χρυσού
 στις Σκουριές βασίζεται σε έγκριση που είχε δοθεί από τις 6 Μαϊου του 2016, 
δηλαδή επί υπουργίας Πάνου Σκουρλέτη, απαντά ο υπουργός Περιβάλλοντος
 και Ενέργειας Γιώργος Σταθάκης μετά τον σάλο που προκλήθηκε 
από την απόφασή του υπέρ της εταιρείας εξόρυξης «Ελληνικός Χρυσός».
Θέλοντας να μεταφέρει τις ευθύνες για το έργο εξόρυξης χρυσού στην Χαλκιδική
 στον προκάτοχό του υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο κ. Σταθάκης 
υποστηρίζει σε επίσημη γραπτή ανακοίνωση: «Στις 6/5/2016 το Υπουργείο 
ενέκρινε τροποποιήσεις της βασικής μελέτης για το συνολικό υποέργο Σκουριών. 
Ως τυπική απόρροια αυτού, η εταιρεία ενσωμάτωσε τροποποιήσεις 
στην επιμέρους μελέτη της «Μονάδας Εμπλουτισμού Σκουριών». 
Αυτές εγκρίνει η απόφαση της 11/11/2016».

Με την ανακοίνωση στην οποία εξηγεί πώς ελήφθη η απόφαση για την μονάδα
 εξόρυξης χρυσού, ο κ. Σταθάκης υποστηρίζει ότι είναι 
«αυτονόητη η επιμονή του υπουργείου στην τήρηση της νομιμότητας, 
των αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας, των συμβατικών υποχρεώσεων
 και των ισχυόντων κανόνων, που κάθε επενδυτής οφείλει να τηρεί απαρέγκλιτα 
και στο σύνολό τους».

Η απόφαση για την εξόρυξη χρυσού στις Σκουριές
Η αλλαγή σκυτάλης στο υπουργείο Περιβάλλοντος σηματοδότησε
 και την αλλαγή στάσης της κυβέρνησης απέναντι στην κατασκευή
 της μονάδας εμπλουτισμού της «Ελληνικός Χρυσός» στις Σκουριές.

Με την υπογραφή του νέου υπουργού Γιώργου Σταθάκη, η Ελληνικός Χρυσός 
παίρνει το «πράσινο φως» για την κατασκευή της μονάδας στις Σκουριές, 
αφού εγκρίθηκε το τροποποιητικό προσαρτήματος 
της τεχνικής μελέτης της εταιρείας.

Η συγκεκριμένη αίτηση της εταιρείας είχε υποβληθεί από πέρυσι τον Μάιο 
στη Γενική Διεύθυνση Ορυκτών Πρώτων Υλών του ΥΠΕΝ για την έγκριση
 του συμπληρωματικού -τροποποιητικού τεύχους και παρέμενε στα συρτάρια
 του Πάνου Σκουρλέτη, προκατόχου του Γιώργου Σταθάκη 
στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ενώ σφοδρές ήταν
 και οι αντιδράσεις των κατοίκων της περιοχής για την κατασκευή της μονάδας 
εμπλουτισμού, που επικαλούνται τις συνέπειες που θα έχει στο περιβάλλον.

Υπενθυμίζεται, ότι η εν λόγω έγκριση ήταν απαραίτητη, 
επειδή η Αρχαιολογική Υπηρεσία είχε ζητήσει την αλλαγή χωροθέτησης 
δευτερευουσών εγκαταστάσεων του εργοστασίου εμπλουτισμού στις Σκουριές, 
αλλά ο κ. Σκουρλέτης δεν είχε βάλει την υπογραφή του.
Πλέον, με την υπογραφή του νέου υπουργού, επιτρέπεται η χωροθέτηση
 του εργοστασίου, αφού προηγηθεί η επικαιροποίηση του φακέλου 
για την λήψη άδειας δόμησης από την Πολεοδομία.

Σύμφωνα με το υφιστάμενο χρονοδιάγραμμα της Eldorado Gold,
 της μητρικής εταιρείας της Ελληνικός Χρυσός, η παραγωγή
 από το μεταλλείο των Σκουριών θα ξεκινήσει το 2019 
και η παραγόμενη ποσότητα τοποθετείται σε 6.200 τόνους.

Αναλυτικά η απόφαση Σταθάκη:

“Έγκριση Συμπληρωματικού – Τροποποιητικού Τεύχους του Προσαρτήματος 4: 
«Τεχνικής Μελέτης Μονάδας Εμπλουτισμού Σκουριών» 
του υποέργου «Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Σκουριών»
 του έργου «Μεταλλουργικές -Μεταλλευτικές Εγκαταστάσεις Μεταλλείων
 Κασσάνδρας», της εταιρείας
 “ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.Μ.Β.Χ.”, 
στο Δήμο Αριστοτέλη της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής.

Αθήνα, 11/11/2016 Αρ.Πρωτ.: ΔΜΕΒΟ/Α/Φ.10ΤΜ.6/178620/2245diavgeia.gov.gr/

Εγκρίνουμε, το συνημμένο και ταυτάριθμο της απόφασής μας
αυτής, Συμπληρωματικό – Τροποποιητικό Τεύχος Τεχνικής Μελέτης 
Μονάδας Εμπλουτισμού Σκουριών, του υποέργου «Μεταλλευτικές 
Εγκαταστάσεις Σκουριών», του έργου «Μεταλλουργικές-Μεταλλευτικές 
Εγκαταστάσεις Μεταλλείων Κασσάνδρας» στο Δήμο Αριστοτέλη 
της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής, 
της εταιρείας “ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ Α.Ε.Μ.Β.Χ.”, 
κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του Μεταλλευτικού
 Κώδικα (ν.δ 210/73) και του Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών Εργασιών.

Την ευθύνη για την ορθότητα και ακρίβεια των τεχνικών στοιχείων 
και υπολογισμών, που περιέχει η μελέτη, έχουν σύμφωνα με το άρθρο 19 
του Κ.Μ.Λ.Ε. οι μελετητές για τα αντίστοιχα κεφάλαια που υπογράφουν.

Η έγκριση αυτή δεν απαλλάσσει την εκμεταλλεύτρια εταιρία από οποιαδήποτε 
προβλεπόμενη από τις κείμενες διατάξεις λήψη εγκρίσεων, αδειών κλπ. 
από το Υπουργείο μας ή από άλλες
αρμόδιες γι’ αυτές Υπηρεσίες, για την πραγματοποίηση των εργασιών 
και τη λειτουργία των εγκαταστάσεων που αναφέρονται στη μελέτη.

Κατά τα λοιπά εξακολουθούν να ισχύουν όλοι οι όροι και οι περιορισμοί 
που περιλαμβάνονται στην με αριθμό Δ8-Α/Φ.7.49.13/4005/665/12-4-13 
απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Η παρούσα απόφαση δύναται να ανακληθεί σε περίπτωση μη τήρησης 
των ανωτέρω όρων καθώς και για οποιοδήποτε λόγο δημοσίου συμφέροντος
 και ιδίως για λόγους προστασίας της
ασφάλειας των εργαζομένων, των περιοίκων και της προστασίας του περιβάλλοντος.
Διαβάστε την ανακοίνωση με τις εξηγήσεις του υπουργού Ενέργειας
 όταν έγινε γνωστή η απόφασή του για την μονάδα εξόρυξης χρυσού
 στις Σκουριές της Χαλκιδικής:


«Με αφορμή την πρόσφατη απόφαση (11/11/2016, 
με αριθμό πρωτοκόλλου ΔΜΕΒΟ/Α/Φ.10ΤΜ.6/178620/2245) σχετικά
 με το έργο εξόρυξης χρυσού στη Χαλκιδική, ο Υπουργός Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης, διευκρινίζει ότι:

    Στις 6/5/2016 το Υπουργείο ενέκρινε τροποποιήσεις της βασικής μελέτης 
για το συνολικό υποέργο Σκουριών. 
Ως τυπική απόρροια αυτού, η εταιρεία ενσωμάτωσε τροποποιήσεις 
στην επιμέρους μελέτη της «Μονάδας Εμπλουτισμού Σκουριών». 
Αυτές εγκρίνει η απόφαση της 11/11/2016.

    Σε καμία περίπτωση δεν αναιρείται η προηγούμενη απόφαση
 του Υπουργείου (2/11/2016), με την οποία απορρίφθηκε η αίτηση θεραπείας
 που είχε καταθέσει η εκμεταλλεύτρια εταιρία, ζητώντας να ανακληθεί 
προηγούμενη απόφαση (15/7/2016) που προέβλεπε την επιστροφή 
του Προσαρτήματος «Τεχνική Μελέτη Μεταλλουργικής Μονάδας Χαλκού,
 Χρυσού και Θειϊκού Οξέος» που αφορά τη «Μονάδα Μαντέμ Λάκκου».

    Είναι αυτονόητη η επιμονή του Υπουργείου στην τήρηση της νομιμότητας,
 των αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας, των συμβατικών
 υποχρεώσεων και των ισχυόντων κανόνων, που κάθε επενδυτής οφείλει 
να τηρεί απαρέγκλιτα και στο σύνολό τους».

Δεν υπάρχουν σχόλια :