Δευτέρα, 10 Νοεμβρίου 2014

Απαγορεύεται πλήρως το κάπνισμα στα σχολεία για μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Απαγορεύεται πλήρως το κάπνισμα
 σε όλους τους χώρους των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων
 κάθε βαθμίδας, δημόσιων και ιδιωτικών σύμφωνα
 με το ΦΕΚ 1286/2009. 
Με βάση το παραπάνω ΦΕΚ εκπαιδευτικοί 
και μαθητές δεν επιτρέπεται να καπνίζουν 
σε όλους τους χώρους των σχολείων.
Το υπουργείο Παιδείας απέστειλε έγγραφο
 προς τα σχολεία όλης της χώρας κάνοντας γνωστά 
τα πιο πάνω ενώ ορίζεται ότι για τους μαθητές 
της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που καπνίζουν
 σε χώρους του σχολείου εφαρμόζονται 
οι κυρώσεις του ΠΔ 104 άρθρο 27.
Σύμφωνα με το άρθρο αυτό ανάλογα με το βαθμό 
της παρέκκλισης της προσήκουσας συμπεριφοράς 
επιβάλλονται οι ακόλουθες κυρώσεις:
α) παρατήρηση
β) επίπληξη
γ) ωριαία απομάκρυνση 
εκ του διδασκομένου μαθήματος
δ) αποβολή εκ των μαθημάτων
 μέχρι 3 ημερών
ε) αποβολή εκ των μαθημάτων 
μέχρι 5 ημερών και
στ) αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος.

Δεν υπάρχουν σχόλια :