Τετάρτη, 23 Μαΐου 2012

31 Μαΐου "κληρώνει" για το ευρωομόλογο.

Οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
για τα χαρακτηριστικά ενός μελλοντικού ευρωομολόγου
 θα εξετασθούν στις 30 και 31 Μαΐου 2012 
στη συνεδρίαση του EFC Sub-Committee 
on EU Sovereign Debt Markets 
που θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες.
Την Ελλάδα, στη συγκεκριμένη συνάντηση 
των επικεφαλής των οργανισμών διαχείρισης
 δημοσίου χρέους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
θα εκπροσωπήσει ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής 
του ΟΔΔΗΧ κ. Βασίλης Μαστρόκαλος.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει διευκρινίσει 
πως τα ευρωομόλογα είναι μέρος της απάντησής 
στην κρίση, ωστόσο προϋπόθεση για την έκδοση τους 
είναι ο στενός συντονισμός των οικονομικών πολιτικών
 των κρατών-μελών της Ευρωζώνης.


Δεν υπάρχουν σχόλια :