Πέμπτη, 31 Μαΐου 2012

Ελλείψεις στο ΧΥΤΑ του Κιάτου και σε 12 άλλες περιοχές της χώρας!

Να συμμορφωθεί με τη νομοθεσία 
για τα στερεά και τα υγρά απόβλητα 
κάλεσε την Ελλάδα η Eυρωπαϊκή Επιτροπή. 
Η επεξεργασία των αστικών λυμάτων
δώδεκα περιοχών της χώρας δεν ανταποκρίνεται 
σε πρότυπα επαρκούς επιπέδου, 
ενώ ένας ΧΥΤΑ στο Κιάτο λειτουργεί με ελλείψεις, 
γεγονός που συνιστά σοβαρή απειλή 
για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον.
Συγκεκριμένα η Επιτροπή απέστειλε 
στις ελληνικές Αρχές δύο αιτιολογημένες γνώμες:
Η πρώτη αφορά τη διαχείριση αποβλήτων 
στην Πελοπόννησο και ειδικότερα την ελλιπή
 λειτουργία του χώρου υγειονομικής ταφής αποβλήτων
 στο Κιάτο. Η Επιτροπή επισημαίνει ότι με βάση
 διάφορες επιτόπιες επιθεωρήσεις, ο ΧΥΤΑ Κιάτου 
λειτουργεί ανεπαρκέστατα, χωρίς άδεια 
και κατά παράβαση της νομοθεσίας της ΕΕ.
Με τη δεύτερη αιτιολογημένη γνώμη, η Επιτροπή 
ζητά από την Ελλάδα να βελτιώσει την επεξεργασία
 των αστικών λυμάτων σε 12 περιοχές. 
Από έκθεση που υπέβαλαν οι ελληνικές αρχές 
για το έτος 2009 προκύπτει ότι τα αστικά λύματα 
της Προσοτσάνης, του Δοξάτου, της Ελευθερούπολης
 και της Βάγιας δεν υποβάλλονται 
στη δευτεροβάθμια επεξεργασία
 που επιβάλλει η ευρωπαϊκή οδηγία
 για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων, 
ενώ σε άλλους οκτώ οικισμούς οι απορρίψεις
 από τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων 
δεν πληρούν τις απαιτήσεις.
Οι ελληνικές αρχές παραδέχονται ότι
 και στις δύο περιπτώσεις υπάρχει πρόβλημα
 και προσπαθούν να το αντιμετωπίσουν. 
Επειδή, ωστόσο, δεν έχουν ακόμη ληφθεί
 τα αναγκαία μέτρα, η Επιτροπή ζητεί επίσημα 
από την Ελλάδα να διορθώσει την κατάσταση
 στις δύο αυτές περιπτώσεις. 
Εάν η Ελλάδα δεν απαντήσει εντός διμήνου, 
η Επιτροπή ενδέχεται να προσφύγει 
στο Δικαστήριο της ΕΕ.


Δεν υπάρχουν σχόλια :