Σάββατο, 12 Μαΐου 2018

Κόρινθος: Κι όμως υπήρχε εποχή που είχαμε Ελβετικό Νηπιαγωγείον, στην πόλη μας, και διψήφια νούμερα τηλεφώνου.Δεν υπάρχουν σχόλια :