Τετάρτη 22 Νοεμβρίου 2017

Κόρινθος: Το Κορινθιακό κράνος με το ένδοξο παρελθόν, κυρίως με τους πολέμους των Ελλήνων εναντίον των Περσών.

Κορινθιακό κράνος είναι κατασκευασμένο 
από ένα και μόνο κομμάτι σφυρηλατημένου ελάσματος.
 Το επιρρίνιο και οι σχετικά μεγάλες παραγναθίδες υποδηλώνουν
 προχωρημένο στάδιο εξέλιξης του τύπου, 
και χρονολογούν το κράνος γύρω στο 600 π.Χ. 
Η σειρά των μικρών οπών χρησίμευε για την πρόσδεση 
εσωτερικής δερμάτινης επένδυσης. 
Το κορινθιακό κράνος είναι σίγουρα ο πιο χαρακτηριστικός
 αλλά όχι ο μοναδικός τύπος αρχαίου ελληνικού κράνους. 
Η χρονική του διάρκεια εκτείνεται από τα τέλη του 8ου αι. π.Χ. 
ως την Κλασική περίοδο, όταν σταδιακά παραχωρεί τη θέση του στο κράνος
 τύπου πίλου, που προσφέρει μεγαλύτερη ευκολία στην όραση 
και στην ακοή του πολεμιστή. 
Απεικονίσεις κορινθιακών κρανών βρίσκομαι στην αγγειογραφία 
και την πλαστική όχι μόνον των αρχαϊκών και κλασικών χρόνων αλλά ακόμη
 και κατά τη Ρωμαϊκή περίοδο, παρόλο που ο συγκεκριμένος τύπος 
είχε σταματήσει να χρησιμοποιείται προ πολλού. 
Αυτό οφείλεται στην αίγλη που διέθετε το κορινθιακό κράνος λόγω της σχέση του
 με το ένδοξο παρελθόν, κυρίως με τους πολέμους των Ελλήνων εναντίον των Περσών.
Ο συγκεκριμένος τύπος κράνους σύμφωνα με τις αρχαίες πηγές
 έχει την καταγωγή του στην Κόρινθο και για αυτό ονομάζεται κορινθιακός. 
Κάλυπτε πλήρως την κεφαλή, αφήνοντας ελεύθερα μόνο τα μάτια, 
τη μύτη και το στόμα.
 Το βασικό του μειονέκτημα ήταν ότι περιόριζε την όραση και κυρίως την ακοή, 
ωστόσο αποτέλεσε ένα από τα δημοφιλέστερα κράνη των οπλιτών
 που πολεμούσαν συντεταγμένα στο πλαίσιο της οπλιτικής φάλαγγας.
 Το συγκεκριμένο κράνος προέρχεται από έναν τάφο στο Βόρειο Νεκροταφείο. 
Βρέθηκε μαζί με έναν χάλκινο λέβητα που περιείχε τα καμμένα οστά του νεκρού,
 ενώ ίχνη δέρματος και υφάσματος πιθανώς ανήκουν στον θώρακα του νεκρού.
 Εικάζεται ότι ο νεκρός ήταν πολεμιστής που σκοτώθηκε μακριά από την Κόρινθο
 και μεταφέρθηκε στην πατρίδα του, όπου τάφηκε μαζί με τον οπλισμό του.
Αντί για άλλο σχόλιο:

Δεν υπάρχουν σχόλια :