Παρασκευή, 16 Ιανουαρίου 2015

Κι όμως, μπορεί να «κόψει» χρήμα η Ελλάδα!

Η δήλωση της Ραχήλ Μακρή ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα κόψει
 μόνος του 100 δισ. ευρώ αν χρειαστεί βρίσκεται
 μοιραία στο επίκεντρο της επικαιρότητας. 
Το μεγάλο ερώτημα είναι αν πραγματικά μπορεί 
η Ελλάδα να τυπώσει ευρώ. Η απάντηση είναι ότι 
η Ελλάδα μπορεί να τυπώσει και ήδη τυπώνει ευρώ.
 Ωστόσο είναι εξαιρετικά αμφίβολο αν μπορεί 
να κόψει 100 δισ. ευρώ με τις μήτρες που βρίσκονται 
που βρίσκονται στο Ίδρυμα Εκτύπωσης
 Τραπεζογραμματίων και Αξιών.
Συγκεκριμένα οι κεντρικές τράπεζες 
του ευρωσυστήματος έχουν το δικαίωμα 
να τυπώσουν ευρώ εκτός ισολογισμού  
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, κάνοντας 
νομισματικές πράξεις εκτός Ευρωσυστήματος, 
υπό την αυστηρή προϋπόθεση μη αρνησικυρίας 
από μια αυξημένη πλειοψηφία 2/3 του διοικητικού
 συμβουλίου της ΕΚΤ, η οποία θα θεωρήσει ότι
 μια τέτοια ενέργεια αντιτίθεται στους σκοπούς 
της Νομισματικής Ένωσης. Δηλαδή με απλά λόγια
 μπορεί η Τράπεζα της Ελλάδος να τυπώσει ακόμη 
και τα περιβόητα 100 δισ. ευρώ, αλλά θα πρέπει
 πρώτα να πάρει το ΟΚ από την ΕΚΤ. 
Τα χρήματα αυτά θα πρέπει να τα δανείσει 
σε τράπεζες, αλλά και να έχει τις ανάλογες μήτρες 
για να εκτυπώσει τόσα λεφτά...
Βέβαια μια τέτοια κίνηση -ακόμα και στο ακραίο
 σενάριο που θα επιχειρηθεί- έχει εξαιρετικά 
αυξημένο ρίσκο για μια κεντρική τράπεζα, γιατί 
ακόμα και αν πάρει το αρχικό ΟΚ μπορεί τελικά
 να τινάξει στον αέρα τον ισολογισμό της
 και να χάσει την πιστωτική γραμμή από 
το Ευρωσύστημα με ότι σημαίνει αυτό
 στη συνέχεια για τις καταθέσεις. 
Κύρια δραστηριότητα στο Ίδρυμα
 Εκτύπωσης Τραπεζογραμματίων 
και Αξιών αποτελεί 
η εκτύπωση τραπεζογραμματίων ευρώ, 
σύμφωνα με τα εγκεκριμένα από την Ευρωπαϊκή 
Κεντρική Τράπεζα (Ε.Κ.Τ.) σχέδια, προδιαγραφές
 καθώς και χαρακτηριστικά ασφαλείας, 
όπως αναφέρει η Τράπεζα της Ελλάδος. 
Οι ποσότητες που κάθε χρόνο ανατίθενται
 από την Ε.Κ.Τ. στην Τράπεζα της Ελλάδος
 και κατ’ επέκταση στο ΙΕΤΑ για εκτύπωση, 
αποτελούν μέρος του συνολικού αριθμού
 τραπεζογραμματίων ευρώ που τυπώνονται
 για την κάλυψη των αναγκών του Ευρωσυστήματος. 
Στα πλαίσια των αρχών που έχει θέσει η Ε.Κ.Τ. 
κάθε εκτυπωτικό εργοστάσιο μπορεί να παράγει 
από μια μέχρι και τρεις το πολύ διαφορετικές
 αξίες τραπεζογραμματίων ευρώ. 
Επίσης εκτυπώνονται και κέρματα.
Δικό μας σχόλιο:
Πλάκα στην πλάκα
από σήμερα το πρωί
πληροφορίες μας από καταστήματα
που πουλάνε ακριβούς εκτυπωτές
μας λένε ότι ξεπούλησαν!

Δεν υπάρχουν σχόλια :