Σάββατο, 21 Ιουλίου 2012

Θα ανοίξει τις πύλες του για χιλιάδες νέους.

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου στη Λάρισα.
Εκδήλωση για την παρουσίαση 
του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου,
 οργανώνεται στη Λάρισα την Τρίτη 24 Ιουλίου 2012 
στις 7:00μμ. Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης
 θα γίνει αναφορά στην αναγνώριση 
του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου 
από τον ΔΟΑΤΑΠ ως ισότιμο
 και ομοταγές προς τα Ελληνικά Ανώτατα
 Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, στα προγράμματα 
σπουδών, κόστος σπουδών, στέγαση φοιτητών
 και διαδικασία εισαγωγής 
στο Πανεπιστήμιο. Σήμερα, πάνω από 200 σπουδαστές
 από την Ελλάδα έχουν επιλέξει και βρίσκονται
 στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου 
για τις σπουδές τους.
Οι σπουδές κάθε ατόμου αποτελούν ίσως 
την σημαντικότερη απόφαση του, ειδικότερα σ' αυτή
 την εποχή των έντονων προκλήσεων. 
Επομένως, η σωστή επιλογή του πανεπιστημίου 
σημαδεύει ολόκληρη μας τη ζωή.
Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου αποτελεί 
την κορυφαία επιλογή για χιλιάδες νέους από την Κύπρο,
 την Ελλάδα και την Ευρώπη. 
Έρχεται πρώτο στις προτιμήσεις
των Ελλήνων σπουδαστών που επιλέγουν την Κύπρο
 για τις πανεπιστημιακές τους σπουδές.

Περισσότερα εδώ:
Δικό μας σχόλιο:
Τι γίνεται την Ελλάδα;

Δεν υπάρχουν σχόλια :