Δευτέρα, 18 Ιουνίου 2012

Κάνε λίγο υπομονή. Ουδέν κακόν, αμιγές καλού.

Κάνε λίγο υπομονή.
 Ουδέν κακόν, αμιγές* καλού.
*αμιγής < αρχαία ελληνική 
ἀμιγής < ἀ- στερητικό + μίγνυμι,
 που δεν έχει αναμιχθεί.
Δεν υπάρχουν σχόλια :