Τρίτη, 19 Ιουνίου 2012

Κι όμως υπάρχουν ακόμη τόσο μεγάλες συντάξεις!

 «Οροφή» 2.400 ευρώ στις συντάξεις
 η πρόταση του ΚΕΠΕ
Θα εξοικονομηθεί 1 δισ. ευρώ.
Τα στελέχη του Κέντρου Προγραμματισμού 
και Οικονομικών Ερευνών, σε συνεργασία
 με το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους 
ολοκληρώνουν την επισκόπηση 
των δαπανών της Γενικής Κυβέρνησης
 για την περίοδο 2013 -2016 προκειμένου 
να την καταθέσουν στην επόμενη Κυβέρνηση.
Η μελέτη του ΚΕΠΕ θα ενσωματωθεί 
στο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής 
Στρατηγικής 2013 -2016 το οποίο περιλαμβάνει 
περικοπές δαπανών ύψους 11,6 δισ. ευρώ.
Σύμφωνα με πληροφορίες το ΚΕΠΕ προτείνει 
μεταξύ άλλων πλαφόν 2.400 ευρώ στο σύνολο
 των συντάξεων. Το Κέντρο Προγραμματισμού
 και Οικονομικών Ερευνών υπολογίζει 
ότι από το πλαφόν στις συντάξεις θα εξοικονομηθεί
 1 δισ. ευρώ, ενώ 1 δισ. ευρώ μπορεί να εξοικονομηθεί 
από λειτουργικές και άλλες δαπάνες στον ευρύτερο 
δημόσιο τομέα και 1,2 δισ. ευρώ
 από την κεντρική διοίκηση.
Σύμφωνα με την μελέτη 6 εκατ. ευρώ μπορεί 
να εξοικονομήσει το κράτος εάν κλείσει 
το κανάλι της Βουλής, εάν καταργηθούν 
οι θέσεις συμβούλων των αιρετών 
θα εξοικονομηθούν 130 εκατ. ευρώ ενώ εάν μειωθούν 
κατά 50% τα επιδόματα γραφείων και κατοικίας
 των βουλευτών και καταργηθούν 
οι αποζημιώσεις για συμμετοχή σε επιτροπές, 
το όφελος υπολογίζεται σε 6,5 εκατ. ευρώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια :