Πέμπτη, 26 Μαρτίου 2020

Ορίστε, που μόνο παράπονα κάνετε. Κυκλοφόρησε κι άλλος κωδικός εξόδου από το σπίτι μας! Ήταν έμπνευση του φίλου μου Σωκράτη
 από την Θεσσαλονίκη.

Δεν υπάρχουν σχόλια :