Πέμπτη, 21 Μαρτίου 2019

Κόρινθος. Πριν από πάρα πολλές δεκαετίες.

Ο Ζωγράφος- φωτογράφος 
Πέτρος Κοζανίδης με τον μοναχογιό του 
Βασίλη επίσης ζωγράφο - φωτογράφο. 

Δεν υπάρχουν σχόλια :