Πέμπτη, 4 Οκτωβρίου 2018

Ένας τσαλαπετεινός «ποζάρει» στο φακό.

Ο τσαλαπετεινός είναι κορακιόμορφο πτηνό της οικογενείας των Εποπιδών,
 που απαντάται και στον ελλαδικό χώρο.

Η επιστημονική ονομασία του είδους είναι Upupa epops και περιλαμβάνει 8 υποείδη. 
Στην Ελλάδα, όπως και σε όλη την Ευρώπη, 
απαντάται το υποείδος Upupa epops epops (Linnaeus, 1758).

Ο τσαλαπετεινός αποτελεί μία από τις χαρακτηριστικότερες «φιγούρες»
 της ελληνικής -και ευρωπαϊκής- ορνιθοπανίδας που, με τα ιδιαίτερα
 μορφολογικά του χαρακτηριστικά, δεν συγχέεται με κανένα άλλο πτηνό
 (απαραγνώριστο είδος, indistinguishable).

Ωστόσο, λόγω ακριβώς αυτού του ιδιόμορφου παρουσιαστικού του, 
έχει υποστεί εξαιρετικά μεγάλη πίεση από τους λαθροθήρες, 
κυρίως με σκοπό την ταρίχευση.
Δικό μας σχόλιο:
Πόσο άρρωστοι πρέπει να είναι αυτοί 
που στολίζουν τα σπίτια τους
 ή τα μαγαζιά τους με ταριχευμένα ζώα;
Δείτε τις φωτογραφίες:
Δεν υπάρχουν σχόλια :