Σάββατο, 1 Σεπτεμβρίου 2018

Κόρινθος: Αν μιλάμε, για ποιότητα κατασκευής!

Οδός Πατρών πριν την Ευποιιας… Μιλάμε για ποιότητα…
Πασαλείμματα…Ηδη άρχισαν οι τρύπες στην καιρού 
για ασφαλτόστρωση...........και είναι ακόμη καλοκαίρι.

Δεν υπάρχουν σχόλια :