Κυριακή, 4 Ιουνίου 2017

Τα δύο λιμάνια της Αρχαίας Κορίνθου The two ports of Ancient Corinth Drone Greece (Βίντεο)

Πριν την κατασκευή του Ισθμού (https://youtu.be/uqAP82nTSZ8) 
τι έκαναν οι Αρχαίοι Έλληνες για να περνούν τα πλοία από τον Σαρωνικό
 στον Κορινθιακό και αντίστροφα;
Η απάντηση βρίσκεται σ' αυτό το βίντεο.
Χρησιμοποιούσαν αυτά τα δύο λιμάνια 
(Το Λέχαιο βρίσκεται στον Κορινθιακό και οι Κεγχρεές στον Σαρωνικό)
 και έβγαζαν τα πλοία στην ξηρά όπου τα τραβούσαν με μηχανικά μέσα
 πάνω σε ένα διάδρομο που ονομαζόταν Δίολκος. 
Στο λιμάνι του Λεχαίου διακρίνεται ο εσωτερικός λιμένας 
(είναι αυτή η ξηρή λίμνη που έχει τη μορφή Κύκνου και το "μάτι" του Κύκνου
 είναι τα ερείπια φάρου/ οχύρωσης) και η Βασιλική του Αγίου Λεωνίδη (5ος αι. μ.Χ), 
που είναι η μεγαλύτερη των Βαλκανίων και καταστράφηκε από σεισμό.
Στο λιμάνι των Κεγχρεών διακρίνονται οι δύο βυθισμένοι
 τεχνητοί λιμενοβραχίονες με ερείπια κτισμάτων. 
Στο λιμάνι αυτό κατέπλευσε ο Απόστολος Παύλος όταν επισκέφθηκε την Κόρινθο. 
======================================================
Before the construction of the Corinth canal (https://youtu.be/uqAP82nTSZ8),
 what did the ancient Greeks do to cross the sea from the Saronic 
to the Corinthian Gulf and vice versa?
The answer lies in this video.
They used these two ports (Lecheon in the Corinthian and the Kechreai
 in the Saronic Gulf) and gouged ships ashore where pulled
 by mechanical means on a path named Diolkos.
At the port of Lechaio you can see the internal port
 (this dry lake in the form of the Swan. 
The "eye" of the Swan is the lighthouse / fortress ruins) 
and the Basilica of St. Leonides (5th cent. AD), 
which is the largest in the Balkans and was destroyed by an earthquake.
At the port of Kechreai you can see both submerged artificial breakwaters 
with ruins of buildings. Apostle Paul has sailed at this port when he visited Corinth.

Δεν υπάρχουν σχόλια :