Τρίτη, 9 Μαΐου 2017

Από το ΙΝ.ΚΑ (Γενική Ομοσπονδία Καταναλωτών Ελλάδας) κατά της Δ.Ε.Η Α.Ε συλλογική αγωγή.
Από το ΙΝΚΑ 
(Γενική Ομοσπονδία Καταναλωτών Ελλάδας)
 λάβαμε αυτήν την ανακοίνωση και την αναδημοσιεύουμε.

Δεν υπάρχουν σχόλια :