Τρίτη, 20 Δεκεμβρίου 2016

Μη επανορθώσιμη βλάβη εκτιμά η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας.....

ΠΑΓΩΝΟΥΝ ΜΕΧΡΙ ΝΕΩΤΕΡΑΣ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ: 
Για δικαστές και όχι μόνο.............................

Μη επανορθώσιμη βλάβη εκτιμά η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας 
ότι μπορεί να προξενηθεί στους δικαστές και τους εισαγγελείς 
από την ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων πόθεν έσχες, με την ολομέλεια 
να μπλοκάρει- προσωρινά τουλάχιστον- την διαδικασία όσον αφορά τους δικαστές.

Ενστάσεις όμως για το περιουσιολόγιο υπάρχουν και από δημοσιογραφικούς
 κύκλους καθώς ουκ ολίγοι δημοσιογράφοι είναι στο στόχαστρο χτυπημάτων
 ενώ συχνά πυκνά γίνονται βορά σκανδαλοθηρικών δημοσιευμάτων.

Το ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο-στο οποίο έφτασε το θέμα μετά από προσφυγή
 5 δικαστικών ενώσεων- έκανε δεκτή την αίτηση αναστολής και πάγωσε 
την ηλεκτρονική κατάθεση της δήλωσης πόθεν έσχες τους μέχρι να εκδοθεί απόφαση 
επί της κύριας προσφυγής, η οποία θα συζητηθεί στις 13 Ιανουαρίου.

Στην προσφυγή τους οι Eνώσεις προβάλουν μία σειρά λόγων
 αντισυνταγματικότητας, αλλά και τον κίνδυνο διαρροής 
των προσωπικών τους δεδομένων. 
Επιπλέον υποστηρίζουν ότι η πλειοψηφία των 15 μελών της αρμόδιας Αρχής 
που θα ελέγχει τις δηλώσεις πόθεν έσχες δεν είναι δικαστές 
και πως δεν απολαμβάνουν της προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας 
που απολαμβάνουν οι δικαστικοί λειτουργοί.
 Η αρχή που θα ελέγχει τις δηλώσεις είναι 15μελής, με πρόεδρο ανώτατο 
δικαστικό λειτουργό ενώ τα υπόλοιπα 14 θα διορίζονται από τους υπουργούς 
Δικαιοσύνης και Οικονομικών, μετά από πρόταση της Τράπεζας της Ελλάδος.

Στην απόφαση του, το ΣτΕ κάνει δεκτούς τους ισχυρισμούς των ενώσεων, 
οι οποίες προέβαλαν λόγους αντισυνταγματικότητας, όπως:

- της διάκρισης των λειτουργιών, καθώς ο έλεγχος των δηλώσεων ανατίθεται 
με αντισυνταγματικό τρόπο σε Αρχή που δεν συγκροτείται από δικαστές,

της ισότητας, καθώς για άλλους δικαστές (των ανωτάτων δικαστηρίων)
 προβλέπεται ο έλεγχος των δηλουμένων στοιχείων και η επισύναψη 
των στοιχείων που μεταβάλλονται (συμβόλαια, κ.λπ.), ενώ 
για όλους τους άλλους (υπολοίπων βαθμίδων) προβλέπεται 
ο δειγματοληπτικός έλεγχος και η μη επισύναψη των εγγράφων 
που επιφέρουν μεταβολές περιουσιακής κατάστασης, κ.λπ.

της αναλογικότητας λόγω των προβλεπομένων δυσανάλογων μεγάλων κυρώσεων 
για πιθανές μικροπαραλείψεις και λάθη κατά την υποβολή των δηλώσεων

- της προστασίας των προσωπικών δεδομένων λόγω της υποχρέωσης δήλωσης
 των χρημάτων (άνω των 15.000 ευρώ) και των αντικειμένων μεγάλης αξίας 
(άνω των 30.000 ευρώ) και λόγω του κινδύνου διαρροής
 και δημοσιοποίησης των προσωπικών δεδομένων και στοιχείων τους και

-της βεβαιότητας του φόρου, γιατί θα πρέπει οι δικαστές να προσλάβουν
 και να καταβάλουν αμοιβή σε ειδικό εκτιμητή, προκειμένου να αποτιμηθεί 
η αξία των κινητών περιουσιακών τους στοιχείων
 για τα οποία δεν υπάρχουν παραστατικά.

Επίσης, στη δικαστική απόφαση γίνεται αναφορά στον ισχυρισμό των Ενώσεων 
για την απόφαση της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων με την οποία 
επιβλήθηκε πρόστιμο 150.000 ευρώ στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών 
Συστημάτων λόγω της διαρροής δεδομένων του συνόλου σχεδόν
 των φορολογουμένων στην Ελλάδα, 
καθώς δεν έλαβε τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας.
iefimerida.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια :