Κυριακή, 9 Αυγούστου 2015

Τα αιτήματα των άθεων στον Αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας κ. Τάσο Κουράκη.

O πρόεδρος της Ένωσης Αθέων Φώτης Φραγκόπουλος
 και ο ταμίας Αντώνης Μαρκουΐζος συναντήθηκαν 
με τον Αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας κ. Τάσο Κουράκη. 

Διατυπώθηκαν και συζητήθηκαν τα αιτήματα της Ένωσης που αφορούν 
την εκκοσμίκευση της παιδείας, τα οποία και επιδόθηκαν στον Υπουργό.

Σημαντικό μέρος της συνάντησης αποτέλεσε η συζήτηση για τα προβλήματα 
που απορρέουν από την τελευταία εγκύκλιο για απαλλαγή από το ομολογιακό μάθημα
 των θρησκευτικών καθώς και από την αναγραφή του θρησκεύματος στα απολυτήρια
 και στα δελτία μαθητών, η οποία εξακολουθεί να γίνεται λόγω άρνησης συμμόρφωσης 
με τη σχετική (ΑΡ. 77Α / 2002 – ΑΠ: 1143Α 25/06/2002) 
Απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, 
θέματα για τα οποία ο Υπουργός εξέφρασε την πρόθεσή του να επιλυθούν 
το συντομότερο δυνατόν.

Η Ένωση Αθέων θα ήθελε να ευχαριστήσει τον κο Αν. Υπουργό Παιδείας 
για τη συνάντηση και την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα ανταλλαγή απόψεων
 και είναι στην διάθεσή του για περαιτέρω συνεργασία και προώθηση
 των παρακάτω αναγκαίων βελτιώσεων στην Παιδεία.
Αιτήματα Ένωσης Αθέων προς Υπουργείο Παιδείας

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ
1. Απαλλαγή από τα θρησκευτικά για όλους
– Εγκύκλιος που να εξασφαλίζει χορήγηση απαλλαγής χωρίς υποχρέωση
 δήλωσης θρησκευτικών πεποιθήσεων, ούτε θετική ούτε αρνητική
 (ότι δεν είναι Χ.Ο.) 
και χωρίς έλεγχο των πεποιθήσεων (από αναγραφή σε απολυτήριο, δελτίο μαθητών, πιστοποιητικό ή ληξιαρχική πράξη γέννησης, άλλο αρχείο ή έγγραφο).
– Ρητή οδηγία προς τις σχολικές μονάδες να ενημερώνουν επαρκώς τους γονείς 
για τη δυνατότητα απαλλαγής από τα θρησκευτικά, συγκεκριμένα με τους εξής 
τρόπους: προφορική ανακοίνωση την ημέρα έναρξης του σχολικού έτους, 
γραπτή ανακοίνωση αναρτημένη στο σχολείο σε εμφανές σημείο καθ’ όλη 
τη διάρκεια του σχολικού έτους, γραπτή ατομική ενημέρωση με φυλλάδια 
που θα διανέμονται σε όλους τους μαθητές την ημέρα έναρξης 
ή την πρώτη ημέρα που θα προσέλθουν στο σχολείο για τη νέα χρονιά.
– Επαρκής προθεσμία υποβολής της αίτησης απαλλαγής (τουλάχιστον ένας μήνας)
 ή κατάργηση προθεσμίας (η μεταστροφή πεποιθήσεων μπορεί να γίνει
 ανά πάσα στιγμή και η διακοπή παρακολούθησης δεν προκαλεί
 αναστάτωση στο πρόγραμμα του σχολείου).
– Εξασφάλιση της τήρησης της εγκυκλίου (έχουν παρατηρηθεί συχνά φαινόμενα
 διευθυντών που αρνούνται να χορηγήσουν απαλλαγή οδηγώντας σε μεγάλη
 ταλαιπωρία γονέων και μαθητών). Δυνατότητα προσφυγής των γονέων
 σε κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου για άμεση χορήγηση της απαλλαγής
 σε περίπτωση αρνήσεως του διευθυντή 
(άμεση επιβολή διοικητικών κυρώσεων σε όσους διευθυντές δεν συμμορφώνονται).

2. Κατάργηση καταγραφής θρησκεύματος σε δελτία μαθητών και σε απολυτήρια
– Τροποποίηση της νομοθεσίας ώστε να πάψει η αναγραφή του θρησκεύματος 
στα απολυτήρια Α’βαθμιας και Β’βάθμιας εκπαίδευσης.
 Ενημέρωση όλων των σχολικών μονάδων για το γεγονός ότι δεν πρέπει
 να καταγράφεται το θρήσκευμα στα δελτία μαθητών.
– Ρητή οδηγία στις σχολικές μονάδες να μην παραλαμβάνονται έγγραφα
 κανενός είδους με αναγραφή του θρησκεύματος του μαθητή ή των γονέων του.
– Επικοινωνία με το Υπουργείο Εσωτερικών 
(Διεύθυνση Αστικής και Δημοτικής Κατάστασης) με στόχο να ενημερωθούν
 όλοι οι ληξίαρχοι για την απόφαση 134/2001 ΑΠΔΠΧ, σύμφωνα με την οποία
 το απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης δεν πρέπει να αναγράφει θρήσκευμα 
παρά μόνον αν το ζητά ρητά ο ενδιαφερόμενος (ρητή οδηγία σε όλους
 τους υπαλλήλους που εμπλέκονται στη χορήγηση τέτοιων εγγράφων
 για τήρηση αυτής της προϋπόθεσης και ενημέρωση των πολιτών) 
και για το δικαίωμα των πολιτών να διαγράψουν το θρήσκευμά τους
 καθώς και εκείνο των παιδιών τους με απλή υπεύθυνη δήλωση
 (εφόσον δεν δηλώνεται νέο θρήσκευμα αλλά παραμένουν άνευ θρησκεύματος).

3. Διευκρίνιση τρόπου αίτησης για απαλλαγή από συμμετοχή σε εκκλησιασμούς
Πρόβλεψη απαλλαγής για όλους τους εκκλησιασμούς του σχολικού έτους
με αίτηση στην αρχή της χρονιάς. Γραπτή ενημέρωση όλων, τουλάχιστον 
μία εβδομάδα νωρίτερα, με δυνατότητα μη συμμετοχής και με πρόβλεψη
απασχόλησης στη σχολική μονάδα σε περίπτωση που δεν έχουν 
τη δυνατότητα να παραμείνουν στο σπίτι.

4. Διευκρίνιση τρόπου διεξαγωγής πρωινής προσευχής.
Κατάργηση απαγγελίας και τήρηση σιγής, ώστε καθένας που θέλει 
πραγματικά να προσευχηθεί να μπορεί να το κάνει. 
Διαφορετικά η απαγγελία να γίνεται από μέλος του διδακτικού προσωπικού
 και όχι από μαθητή, ούτως ώστε να μην υπάρχει περιθώριο άσκησης έμμεσης
 ή άμεσης πίεσης για συμμετοχή.

ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΑ
1. Αλλαγή του κειμένου περί αθεΐας στο βιβλίο Θρησκευτικών Β’ λυκείου
Η αθεΐα παρουσιάζεται με τρόπο διαστρεβλωμένο και προσβλητικό. 
Πρέπει να αφαιρεθεί το κείμενο ή να ξαναγραφτεί από ομάδα επιστημόνων
 με συμμετοχή εκπροσώπων μας.
2. Αφαίρεση των θρησκευτικών αναφορών από βιβλία άλλων μαθημάτων
Τα σχολικά βιβλία βρίθουν αναφορών που είτε είναι ομολογιακές είτε
 θεωρούν δεδομένο ότι όλοι οι Έλληνες είναι Χριστιανοί.
 Οι αναφορές αυτές πρέπει να αντικατασταθούν.
3. Αφαίρεση των υπερβολών και αναληθειών από τα βιβλία θρησκευτικών
– Αφαίρεση των υπερβολών και αναληθειών
 (αναφορές σε θαύματα ως να ήταν αληθινά και σε δόγματα ως να ήταν
 η μοναδική και απόλυτη αλήθεια) και των μεροληπτικών
 και μη αντικειμενικών αναφορών σε μη ορθόδοξες χριστιανικές πεποιθήσεις.
– Συγγραφή νέων βιβλίων από ειδικούς στη φιλοσοφία, την κοινωνιολογία 
και την ψυχολογία, με δικαίωμα συμμετοχής εκπροσώπων όλων 
των μεγάλων θρησκειών καθώς και των αθέων, αθρήσκων και αγνωστικιστών.

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ
Πλήρης εκκοσμίκευση της παιδείας. 
Συγκεκριμένα:
– Κατάργηση των εκκλησιασμών, 
της πρωινής προσευχής και του αγιασμού.
– Απομάκρυνση θρησκευτικών συμβόλων
 από τις σχολικές αίθουσες.
– Κατάργηση εορτασμού των αποκαλούμενων 
τριών Ιεραρχών σαν προστατών
 των Ελληνικών γραμμάτων 
και θέσπιση εορτασμού Ημέρας της Παιδείας.
– Κατάργηση μαθήματος θρησκευτικών
 στο δημοτικό σχολείο και στο γυμνάσιο.
– Κατάργηση ομολογιακού μαθήματος θρησκευτικών.
 Μάθημα φιλοσοφίας των θρησκειών μόνο σε μια τάξη 
του λυκείου (Α ή Β λυκείου) με αμερόληπτη
 παρουσίαση όλων των θρησκευμάτων 
καθώς και της αθεϊστικής προσέγγισης.
Για όλα τα παραπάνω σας παραπέμπουμε και σε προηγούμενα αναλυτικά
 έγγραφά μας προς το Υπουργείο Παιδείας:
– Διαδικασία απαλλαγής από την υποχρέωση παρακολούθησης
 του μαθήματος των Θρησκευτικών. Α.Π. Υπ.Παιδ. 17815 / 03-02-2015
– Προτάσεις για αλλαγές στην εκπαίδευση και διαθεματικές θρησκευτικές 
αναφορές σε σχολικά βιβλία. Α.Π. ΕΣΥΠ: 3407 / 20-11-2014, 
Α.Π. Βουλής: 3512 / 20-11-2014
– Επιστολές προς Υπουργεία (προς Υπ.Παιδείας: για καταγραφή 
θρησκεύματος στα σχολεία και αναγραφή θρησκεύματος στο απολυτήριο). 
Γρ.Υπ.Παιδ. Α.Π. 12831 / 24-12-2010
– Παρέμβαση σχετικά με τον εκσυγχρονισμό της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. 
Α.Π. Υπ.Παιδ. 2193 / Γ1 / 10-1-2011.

Καθώς επίσης και στα πρόσφατα έγγραφα του Συνηγόρου του Πολίτη
 και της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 
προς το Υπ. Παιδείας, με θέμα την απαλλαγή από τα θρησκευτικά:
– ΣτΠ 198231/18523/2015, ημερομηνία 12-5-15,
– ΑΠΔΠΧ Απόφαση 69/2015, Γ/ΕΞ/953-1/16-6-2015
Τέλος θέτουμε υπ’ όψη σας το πρόσφατο αίτημα ομάδας γονέων
 για αλλαγή της εγκυκλίου περί απαλλαγής από τα θρησκευτικά:
– Α.Π. 108720/7-7-15 (Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας
 και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης), Γρ. Υπ. 6644/7-7-15, 
Γρ. Αναπλ. Υπ. 3507/7-7-15.
koutipandoras.gr
Δικό μας σχόλιο:
Να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν υπάρχουν 
μόνο άθεοι αλλά και άθρησκοι.
Επίσης καλό θα ήταν να σταματήσουν να χαρακτηρίζουν
 τον Ελληνολάτρη αυτοκράτορα Ιουλιανό 
ως Παραβάτη (λες και πέρασε με κόκκινο) ή αποστάτη.
Να αποκαλύψουν επιτέλους, αν γνωρίζουν, 
τον δολοφόνο που τον χτύπησε πισώπλατα
(ισχυρίζονται ότι ήταν ο άγιος Μερκούριος,
σύμφωνα με την παράδοση, από την Καισάρεια της Καππαδοκίας και το όραμα του Αγίου Βασιλείου
μόνο που ο Μερκούριος δεν ήταν ζωντανός 
εκείνη την εποχή. Βέβαια δεν μας εκπλήττει αφού οι άγιοι
δεν πεθαίνουν ποτέ και πάντοτε κάνουν θαύματα ) 
Τέλος να ασχοληθούν αναλυτικά τα βιβλία 
της Ελληνικής Ιστορίας με την εποχή 
μετά από τον θάνατο του Μεγάλου Αλεξάνδρου 
(300 χρόνια Ελληνιστικής περιόδου)
 και τα επιτεύγματα εκείνης της περιόδου
 της τόσο ένδοξης για τον Ελληνισμό.

Δεν υπάρχουν σχόλια :