Τρίτη, 14 Οκτωβρίου 2014

"Κορινθία 2014" Το μέλλον δεν μπορεί να περιμένει!

The Future can't Wait
Η Έκθεση μπορεί να τελείωσε
αλλά εμείς συνεχίζουμε να ψηφίζουμε
για το ομορφότερο περίπτερο
της Πανελλήνιας Έκθεσης
"Κορινθία 2014"
Σε αυτό το περίπτερο
"χτυπούσε η καρδιά" της πληροφορικής.

Δεν υπάρχουν σχόλια :