Τρίτη, 19 Αυγούστου 2014

Για να δούμε, θα το βρείτε;

Από που είναι αυτή η φωτογραφία;
Από τα Πομακοχώρια, της Θράκης μας
ή από τους Καλάς του Πακιστάν;