Παρασκευή, 24 Αυγούστου 2012

Εξιστορώ μια αληθινή ιστορία στα γρήγορα! (Βίντεο)

Η Ελληνική λέξη μύθος έρχεται από πολύ παλιά
 και είναι αρχαία Ελληνική λέξη
 εκ του μυθιαίω μυθώ που σημαίνει εξιστορώ
 μια αληθινή ιστορία στα γρήγορα.
Σήμερα, στη νεοελληνική γλώσσα, ο μύθος
 είναι φαντασία, κάτι που δεν θεωρείται αληθινό. 
Οι μελετητές της μυθολογίας, ωστόσο, δίνουν 
μια διαφορετική εξήγηση. 
Ο μύθος είναι ένα ιδιαίτερο είδος ιστορίας, 
που προσπαθεί να ερμηνεύσει κάποιες όψεις
 του κόσμου που μας περιβάλλει. 
Κάποιοι άλλοι όπως ο Φράι, προβάλλουν την άποψη
 πως οι μύθοι είναι ιστορίες για θεούς και άλλες 
υπερφυσικές υπάρξεις. 
Με τη σειρά του ο Μιρτσέα Ελιάντε θεωρεί πως
 ο μύθος είναι συχνά αφήγηση της ανθρώπινης
 προέλευσης ή της δημιουργίας του κόσμου
 και την ίδια στιγμή μια ιερή εξιστόρηση. 
Ο Λεβί Στρος από την άλλη ισχυρίζεται 
πως χρειάζεται γλωσσολογική ανάλυση του μύθου.
 Είναι εκείνη που μπορεί να αποδώσει
 ή να αποκαλύψει το κεντρικό του νόημα. 

Δεν υπάρχουν σχόλια :