Τρίτη, 10 Ιουλίου 2012

Να φυλάγεσαι ..........(Παροιμία)

Να φυλάγεσαι από τ’ ακίνητο νερό, 
το ακίνητο σκυλί
και τον ακίνητο εχθρό.

Δεν υπάρχουν σχόλια :