Τετάρτη, 4 Ιουλίου 2012

Πώς μπορεί να επισπευθεί η ανάκαμψη της οικονομίας.

Η ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας 
μπορεί να επισπευσθεί με την αναμενόμενη 
σημαντική βελτίωση του οικονομικού κλίματος
 στη χώρα 
από τον Ιούλιο του 2012, μετά την πολύ ικανοποιητική
 πορεία υλοποίησης του προϋπολογισμού 2012 
στο πρώτο πεντάμηνο του έτους, που αναμένεται
 να βελτιωθεί περαιτέρω στους επόμενους μήνες
 και τον σχηματισμό ισχυρής κυβέρνησης
 που προγραμματίζει την επιτάχυνση
 των ιδιωτικοποιήσεων
 και των διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων- με εντατικοποίηση της πολιτικής
 εξυγίανσης και ενίσχυσης της παραγωγικότητας
 και της λειτουργικότητας του δημόσιου τομέα, 
εκτιμούν οι αναλυτές της Alpha Bank.
Επίσης, με τη διακοπή κάθε συζήτησης 
περί μη εφαρμογής του Μνημονίου και περί εξόδου
 της χώρας από το ευρώ και με την επιτάχυνση
 των διαδικασιών για την ομαλή επανενεργοποίηση
 και ταχεία υλοποίηση των επενδυτικών προγραμμάτων
 που εξαρτώνται από το κράτος 
και από την απορρόφηση των διαθεσίμων 
χρηματοδοτήσεων από την ΕΕ
 και από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, 
καθώς και από την αποτελεσματικότερη
 προώθηση των αποκρατικοποιήσεων.
Σύμφωνα με τους αναλυτές της Alpha Bank,
 η ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας μπορεί
 επίσης να επισπευσθεί με την ήδη επιτευχθείσα
 σημαντική βελτίωση της ανταγωνιστικότητας
 της οικονομίας, που σε συνδυασμό με τη βελτίωση
 του οικονομικού κλίματος και της δημοσιονομικής
 κατάστασης της χώρας θα συμβάλλουν σταδιακά 
σε αύξηση και των ιδιωτικών επενδύσεων
 από τα εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα στα οποία 
διαμορφώθηκαν αυτές οι επενδύσεις
 στο πρώτο εξάμηνο του 2012.
Eπίσης, με την επανενεργοποίηση του τραπεζικού
 συστήματος της χώρας με την έγκαιρη
 ολοκλήρωση της ανακεφαλαιοποίησής του
 που προϋποθέτει έγκαιρη ολοκλήρωση
 των διαπραγματεύσεων με την τρόικα,
 τόσο για την αποδέσμευση της επόμενης σημαντικής
 δόσης της χρηματοδοτικής βοήθειας προς τη χώρα
 όσο και για την πλήρη εξειδίκευση 
των βασικών όρων της ανακεφαλαιοποίησης.

Δεν υπάρχουν σχόλια :