Τετάρτη, 27 Ιουνίου 2012

Ταξίδεψαν αεροπορικώς για Κύπρο!

Κατέφθασαν στην Κύπρο οι πρώτοι γύπες 
από το Ηράκλειο της Κρήτης.  
Οι γύπες ταξιδεύουν αεροπορικώς στην Κύπρο 
για την ενίσχυση του κυπριακού πληθυσμού του είδους,
 στο πλαίσιο του έργου «ΓΥΠΑΣ», 
το οποίο συγχρηματοδοτείται κατά 80%
 από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και κατά 20% 
από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου
 στο πλαίσιο του Προγράμματος Διασυνοριακής
 Συνεργασίας Ελλάδα – Κύπρος 2007-2013.
Το έργο «ΓΥΠΑΣ» αποσκοπεί στην ενίσχυση 
του πληθυσμού του γύπα στην Κύπρο με πουλιά 
από την Κρήτη, ούτως ώστε ο πληθυσμός του
 να ανακάμψει, καθώς τις τελευταίες δεκαετίες 
έχει μειωθεί σε τέτοιο βαθμό που να απειλείται 
άμεσα με εξαφάνιση.
Πέραν από την εισαγωγή πουλιών από την Κρήτη,
το έργο «ΓΥΠΑΣ» στοχεύει στην ενημέρωση 
και ευαισθητοποίηση των πολιτών, ούτως ώστε 
να βοηθήσει στην προστασία του μεγαλύτερου
 πτηνού του νησιού, ενώ παράλληλα 
προγραμματίζονται διάφορα έργα υποδομής
 που θα βοηθήσουν στην προστασία του γύπα, 
όπως η δημιουργία κλωβών 
για τον εγκλιματισμό των πουλιών και ταϊστρών 
για την τροφοδοσία τους.

Η προστασία του πτηνού αυτού είναι σημαντική
 για το περιβάλλον, καθώς ο γύπας επιτελεί τον ρόλο
 του καθαριστή της υπαίθρου από τα διάφορα
 νεκρά ζώα, απαλλάσσοντας από τους κτηνοτρόφους
 το κόστος αποτέφρωσης των ζώων, ενώ πέραν
 του άμεσου οικονομικού οφέλους, η διατήρηση 
του γύπα επιφέρει και διάφορα έμμεσα οφέλη, 
όπως η προώθηση του αγροτουρισμού, 
η πτηνοπαρατήρηση και η εκπαίδευση.
Πηγή: econews.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια :