Πέμπτη, 26 Απριλίου 2012

Φθηνότερος ο αέρας από τον ήλιο!

Οικονομικότερη 
η παραγωγή ενέργειας 
από αιολικά πάρκα 
σύμφωνα με μελέτη.

Η παραγωγή ενέργειας από τον αέρα είναι δύο φορές 
και πλέον φθηνότερη σε σύγκριση με τον ήλιο, 
έδειξε συγκριτική μελέτη σε έξι αναπτυσσόμενες χώρες.

Τα ευρήματα που δημοσιεύονται στην επιθεώρηση 
Nature Climate Change αναμένεται να συμβάλλουν
 στην ανάληψη επενδυτικών πρωτοβουλιών με στόχο
 τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου 
σε αναπτυσσόμενες χώρες.

Οι ερευνητές του Ομοσπονδιακού Ινστιτούτου 
Τεχνολογίας της Ελβετίας στη Ζυρίχη, μελέτησαν 
τα βασικά κόστη των παρουσών πηγών ενέργειας
 σε Βραζιλία, Αίγυπτο, Ινδία, Κένυα, Νικαράγουα 
και Ταϊλάνδη, των κρατικών επιδοτήσεων 
συμπεριλαμβανομένων και στη συνέχεια 
τα συνέκριναν
 με το κόστος αντικατάστασής τους 
σε ηλιακή ή αιολική ενέργεια.

Η επιλογή των χωρών έγινε με κριτήριο την ποικιλία 
που παρουσιάζουν ως σύνολο σε επίπεδο πληθυσμού, 
έκτασης, φάσης οικονομικής ανάπτυξης
 και κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.

Σε γενικές γραμμές, τα κόστη ηλεκτροπαραγωγής 
από φωτοβολταϊκά ήταν 2,2 έως 4,5 φορές υψηλότερα
 από την αιολική ενέργεια στις χώρες αυτές, 
ενώ εκτιμάται ότι το διαφορικό κόστος
 ανάμεσα στις δύο τεχνολογίες 
θα παραμείνει τουλάχιστον ως το 2020.

Ωστόσο, καταγράφηκαν σημαντικές διακυμάνσεις 
στο κόστος μετατροπής από τις συμβατικές
 πηγές ενέργειας στις ΑΠΕ ανάλογα με τη χώρα. 
Βρήκαν δηλαδή ότι η μετάβαση στην αιολική ενέργεια 
σε Κένυα και Νικαράγουα θα απέφερε 
σημαντικά οικονομικά οφέλη.

Αντίστοιχα, η εξοικονόμηση κόστους σε Βραζιλία,
 Ινδία, Ταϊλάνδη και σε δεύτερο επίπεδο στην Αίγυπτο 
θα ήταν λιγότερο συμφέρουσα, εξαιτίας 
της τιμολόγησης του «εθνικού» κόστους 
της αιολικής ενέργειας και της συμμετοχής 
των ηλεκτροπαραγωγικών μονάδων άνθρακα 
ή πετρελαίου στο ενεργειακό μείγμα των χωρών.

Στόχο της έρευνας είναι η εκπόνηση ορθολογικών 
επενδυτικών σχεδίων μετάβασης 
στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 
στις αναπτυσσόμενες χώρες.
Πηγή: econews.gr


Δεν υπάρχουν σχόλια :