Τρίτη, 8 Ιανουαρίου 2013

Το δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καταδίκασε την Ελλάδα.

Η κατάργηση του υποχρεωτικού
 θρησκευτικού όρκου είχε τεθεί 
από το «Ελληνικό Παρατηρητήριο του Ελσίνκι»
Για παραβίαση του δικαιώματος στη θρησκευτική 
ελευθερία καταδικάστηκε η Ελλάδα 
από το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
 επειδή την περίοδο 
2009-2010 οι μάρτυρες των δικαστηρίων 
υποχρεώνονταν να ορκίζονται στο Ευαγγέλιο.
Συγκεκριμένα, το Δικαστήριο Ανθρωπίνων
 Δικαιωμάτων καταδίκασε την Ελλάδα, 
για παραβίαση των άρθρων 9 (θρησκευτική ελευθερία)
και 13 (αποτελεσματικό ένδικο μέσο) 
της Ευρωπαϊκής Σύμβασης
 Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, 
λόγω της διαδικασίας καταγραφής προσωπικών 
στοιχείων και υποχρέωσης θρησκευτικού όρκου,
 κατά τα έτη 2009-2010, που καθιστούσαν
 υποχρεωτική για τους μάρτυρες των ελληνικών 
δικαστηρίων, τη δήλωση του θρησκεύματος.
Το θέμα της κατάργησης του υποχρεωτικού
 θρησκευτικού όρκου στα δικαστήρια είχαν θέσει, 
με την προσφυγή τους, οι Παναγιώτης Δημητράς, 
Αντρέα Τζίλμπερτ, Νικόλαος Μυλωνάς, 
Γρηγόρης Βαλλιανάτος, Ευαγγελία Βλάμη,
 Αντωνία Παπαδοπούλου, Ναυσικά Παπανικολάτου
 και Δημήτρης Τσαμπρούνης, μέλη 
της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης 
«Ελληνικό Παρατηρητήριο του Ελσίνκι».
Σημειώνοντας ότι τα μέλη του «Ελληνικού 
Παρατηρητηρίου του Ελσίνκι» παραβρέθηκαν 
ως μάρτυρες υπεράσπισης σε 48 ποινικές υποθέσεις, 
που αφορούσαν παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων
 στην Ελλάδα, οι προσφεύγοντες υποστήριξαν ότι 
η υποχρέωση των μαρτύρων να ορκίζονται 
στο Ευαγγέλιο συνιστά παραβίαση του δικαιώματος
 στον σεβασμό της ιδιωτικής και οικογενειακής ζωής, 
του δικαιώματος στην ελευθερία της σκέψης,
 συνείδησης και θρησκείας των σχετικών διατάξεων 
της Σύμβασης, με τις οποίες
 απαγορεύονται οι διακρίσεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια :